Lerarenhandleiding bij het erfgoedproject ‘Oude Hollandse Waterlinie in Gorinchem”