Bijdrage voor cultuureducatie VO

15 mei 2024

Wil jij het culturele veld bezoeken of uitnodigen in je school/klas? Of wil je de deskundigheid van docenten vergroten? Grijp dan nu je kans, want Gorinchem Inspireert stelt kalenderjaar 2024 per school €1.000,- beschikbaar om dit te realiseren.

‘Zoveel mogelijk mensen van alle lagen van de bevolking in aanraking met cultuur brengen’ is de ambitie van de gemeente Gorinchem. Daarom zetten wee cultuurcoaches in, om scholen te adviseren en ondersteunen op het gebied van cultuureducatie.

De bijdrage van €1.000,- aan cultuur in de klas of het vergroten van deskundigheid heeft als doel de school laten kennismaken met het lokaal culturele veld en het vergroten van de kansengelijkheid van jongeren.

Het aanbod van de lokale culturele partners is terug te vinden op sportencultuur.gorinchem.nl. heb je iets gevondene om in de klas of op school in te zetten, stuur dan een mail aan onder cultuurcoach.

Wij hopen dat deze bijdrage voor 2024 jullie inspireert tot (nog) meer cultuur in de klas!

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op via de mail gorincheminspireert@gorinchem.nl of bel ons op 0183 659403.