Toegankelijkheid

De gemeente Gorinchem heeft veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet een website van de gemeente gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Is deze website of zijn onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier.

Voldoen aan toegankelijkheidseisen

Deze website voldoet nog niet compleet aan de toegankelijkheidseisen voor de overheid volgens de internationale standaard met de naam EN 301 549/WCAG 2.1. De gemeente werkt er continu aan om hier helemaal aan te voldoen

PDF-bestanden

De toegankelijkheidsrichtlijnen stellen hoge eisen aan PDF-bestanden. Gemeente Gorinchem kan op dit moment niet garanderen dat alle PDF’s op deze website aan de toegankelijkheidsrichtlijnen voldoen.