Wat we doen

De gemeente Gorinchem biedt met Gorinchem Inspireert een platform voor inwoners, scholen en verenigingen voor en door cultuur.

Cultuurvisie

Plezierig wonen, werken en recreëren in Gorinchem. Cultuur draagt daaraan bij. Daarom is er een cultuurvisie. Hierin staat hoe we als gemeente samen met de stad zorgen voor cultuur. Nu en in de toekomst. Lees hierover meer op de website van de gemeente Gorinchem.

‘Zoveel mogelijk mensen van alle lagen van de bevolking in aanraking met cultuur brengen’

– ambitie gemeenteraad Gorinchem

Wat doen we voor jou?

We ontwikkelen, coördineren en stimuleren culturele activiteiten en adviseren, verbinden en ondersteunen het culturele veld. Hieronder vind je, per doelgroep, meer informatie.