Voor inwoners

10 oktober 2022

Voor een bloeiend cultureel leven is ondersteuning vanuit de gemeente nodig. We vinden het belangrijk dat inwoners de ruimte krijgen om zelf te beslissen, mee te doen en te ontwikkelen. Zo werken we niet vóór maar mét inwoners.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur kunnen een maatschappelijke boodschap overbrengen, mensen na laten denken over ethische kwesties, normen en waarden, over onze hedendaagse maatschappij, maar ook puur gemaakt zijn om de kunst op zich: de vormen, de klank of compositie. Cultuur is datgene wat mensen bindt en onderscheidt. Cultuur geeft het leven een toegevoegde waarde en mensen hun identiteit.

Mensen genieten ervan omdat het hun leven (nieuwe) betekenis geeft of omdat zij er sociale contacten mee opbouwen. Kunst en cultuur zijn van iedereen in de samenleving en moeten toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.


Cultureel Erfgoed

Erfgoed is meer dan historische panden. Het vertelt het verhaal van vroeger, van onze oorsprong en geschiedenis. Het gaat over mensen en normen en waarden. Waar stonden ze voor, hoe gingen ze om met oorlogen en crisissen en wat kunnen we hiervan leren?

Het Regionaal Archief Gorinchem herbergt een schat aan tradities, verhalen en kennis van toen. Dat noemen we immaterieel erfgoed. Daarnaast telt Gorinchem heel veel historische gebouwen. Dat noemen we materieel erfgoed. Kijk hier voor meer informatie.


Cultuur en toerisme

Cultuur is ook een belangrijke factor voor de toerismebranche. De kans op herhaalbezoek door toeristen is groter wanneer er meer te beleven is dan alleen de historische binnenstad. Culturele activiteiten en evenementen dragen bij aan de belevingswaarde van onze stad. Kortom, economisch gezien biedt een culturele stad kansen voor werkgelegenheid en schept aantrekkelijke vestigingsfactoren voor mensen en bedrijven. Cultuur heeft een positief effect op het leefklimaat en versterkt het toerisme. Kijk ook eens op de site van MooiGorinchem.

Gorinchem is de grootste authentieke vestingstad. En pas uitgeroepen tot mooiste vestingstad van Nederland. Met een nog complete vestingwal zijn we onderdeel van Unesco werelderfgoed de Hollandse Waterlinie. Daarnaast is Gorinchem grenzend aan het Nationaal Park de Biesbosch, onderdeel van de historische Vestingdriehoek en de Dutch Delta Cruise Port. Genoeg om trots op te zijn!


Burgerinitiatieven

Culturele burgerinitiatieven worden gestimuleerd en ondersteund. Wat bedoelen we daar mee? Stel je voor, je hebt een leuk idee om iets te organiseren in je wijk. Dat kan iets te maken hebben met muziek of dans of met schilderen, tekenen of boetseren. Het kan aansluiten bij het stadsthema of bijdragen aan het bestrijden van eenzaamheid.

Laat het ons dan weten. We kunnen je adviseren over subsidies, vergunningen of lopende projecten waar je eventueel bij aan kan sluiten. Zo willen we adviseren én faciliteren zodat jij kunt organiseren.