Privacyverklaring gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem verwerkt persoonsgegevens voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken, en om u van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring leest u hoe de gemeente Gorinchem de privacy in acht neemt.

Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Gemeente Gorinchem
Stadhuisplein 1
4205 AZ Gorinchem

14 0183
gemeente@gorinchem.nl
https://www.gorincheminspireert.nl

Gegevens developer website

Buro 26
Wethouder Raamsstraat 3e
4286 BV Almkerk

0183 401249
info@buro26
https://www.buro26.nl

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Persoonsgegevens bevatten informatie die herleidbaar zijn naar een persoon. Die gegevens worden verwerkt wanneer ze bijvoorbeeld verzameld, geordend, opgeslagen of geraadpleegd worden. De gemeente Gorinchem bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is.

De gemeente Gorinchem gaat vertrouwelijk en zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iedereen die werkzaam is bij de gemeente Gorinchem heeft een geheimhoudingsplicht. Daarnaast wordt de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt aan medewerkers die daartoe bevoegd zijn om hun werk uit te kunnen voeren. Ook verwerkt de gemeente Gorinchem niet meer gegevens dan noodzakelijk. De gemeente Gorinchem neemt passende beveiligingsmaatregelen om de gegevens te beschermen.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens verwerkt ter uitvoering van een wettelijke of publieke taak. In sommige gevallen is uw toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Er wordt u dan in duidelijke en begrijpelijke taal uitgelegd waar het toestemmingsverzoek over gaat. De gegevens worden alleen voor dat doel gebruikt waarvoor het oorspronkelijk bedoeld was. Indien het toch nodig blijkt dat de gegevens ook voor andere doeleinden gebruikt worden, wordt u daarover geïnformeerd. U bent te allen tijde vrij om de toestemming te verlenen of te weigeren. Als u weigert wordt u nog steeds gewoon geholpen. Als u wel toestemming geeft, mag u deze weer intrekken wanneer u wilt.

Uw rechten

Volgens de wet (AVG) heeft u als betrokkene een aantal rechten ten opzichte van de gemeente Gorinchem

  • U heeft recht op inzage van de gegevens die bij ons bekend zijn.
  • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
  • U heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van uw gegevens.
  • U heeft het recht de gemeente Gorinchem te verzoeken uw gegevens te verwijderen indien de gemeente Gorinchem geen legitieme reden heeft de gegevens langer te verwerken.
  • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht een klacht in te dienen als u ontevreden bent over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden. U kunt u hiervoor wenden tot de gemeente Gorinchem via contact, daarnaast kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van uw privacyrechten? Dan kunt u een verzoek indienen.

WhatsApp

WhatsApp is geen eigendom van de gemeente Gorinchem. Hierdoor gelden andere voorwaarden en een ander privacy beleid dan die van gemeente Gorinchem. Gegevens worden door WhatsApp in de Verenigde Staten verwerkt. Daar gelden andere privacyregels dan in de Europese Unie. Door via WhatsApp contact op te nemen met Gemeente Gorinchem, accepteert u de voorwaarden van WhatsApp.

Deel geen privacygevoelige informatie met de gemeente via WhatsApp. Stuur ons dus bijvoorbeeld geen Burgerservicenummer (BSN) of rekeningnummer. We zullen hier via WhatsApp ook nooit om vragen. Wanneer we privacygevoelige informatie nodig hebben, vragen we u om op een andere manier contact op te nemen.

WhatsApp berichten worden door de gemeente bewaard om de dienstverlening te verbeteren. De gemeente slaat uw naam, telefoonnummer en de inhoud van het bericht op. Berichten worden niet langer dan 12 maanden bewaard.

Vragen of opmerkingen

Neem contact op als u vragen of opmerkingen heeft over hoe de gemeente Gorinchem omgaat met privacy en het verwerken van persoonsgegevens. Bijzondere verwerkingen worden op deze pagina vermeld. E-mail privacy@gorinchem.nl

Deze pagina is bijgewerkt op: 18 mei 2022