Voor de Stad

10 oktober 2022

Cultuur brengt mensen samen, geeft energie en inspireert. Daarom hebben we in Gorinchem musea, theaters, evenementen, een bibliotheek, kunst en stimuleren we cultuureducatie en -participatie.

Gorinchem Inspireert ondersteunt culturele instellingen en initiatieven op verschillende manieren. Zo faciliteren we het sport- en cultuurplatform om activiteiten zichtbaar te maken. We zetten een stadsbreed thema in ter versterking van het culturele veld. We organiseren cultuur cafés ter verbinding van partijen en om te horen welke behoefte er leeft in de stad. Lees hieronder meer.

Activiteiten

Wij proberen alle culturele activiteiten zichtbaar te maken. Doel is een overzichtelijk en helder platform bieden voor inwoners en bezoekers van de stad. Hiervoor hebben we jullie nodig, laat ons weten wat er speelt. Dit kan via: gorincheminspireert@gorinchem.nl.

Ben je op zoek naar een platform waar inwoners zich ook direct kunnen inschrijven voor jouw activiteit? Hiervoor faciliteert de gemeente het Sport en Cultuurplatform. Je maakt snel en eenvoudig een account aan als aanbieder. Daarna kan je direct aan de slag met het plaatsen van je eerste activiteit. Vanuit Gorinchem Inspireert promoten we deze activiteiten via onze kanalen.


Actuele stadsthema’s

Door te werken met actuele stadsthema’s maken we mogelijk dat diverse partijen met elkaar verbonden worden en versterken we het culturele veld. Culturele partners, horeca en winkeliers, educatie en participatie, economie en toerisme, het RAG en het sociale domein. Doel is een gezamenlijk uitgangspunt in communicatie en uitstraling op activiteiten voor en door de stad.


Cultuurcafé

Waar is behoefte aan? Wat leeft er? Hoe kunnen we elkaar versterken, en hoe kan cultuur van ons allemaal worden? Hiervoor organiseren we op regelmatige basis inloopmomenten voor inwoners. Bij voorkeur op wisselende locaties bij culturele partners in de stad. Onder het genot van een hapje en een drankje, muzikaal omlijst of met een optreden van de stadsdichter. Doel is een laagdrempelig samenzijn creëren waar inwoners én cultuurmakers elkaar kunnen ontmoeten.


Partners

Wij geloven in samenwerken met partners. Samen staan we sterk. Allemaal met één doel:

‘Zoveel mogelijk mensen van alle lagen van de bevolking in aanraking met cultuur brengen’

– ambitie gemeenteraad gorinchem

Zo werken we samen met:
RAG, Gorcums Museum, MooiGorinchem, Gorinchem Beweegt, SamenGorinchem, Theaters, Culturele partners, Sociaal Domein, Verenigingen, Stichtingen.


Subsidies

Stel, je wilt een evenement of activiteit organiseren. Waar begin je? Kijk of je gebruik kunt maken van een subsidie. Op www.gorinchem.nl/subsidies vind je een overzicht van de verschillende soorten subsidies.