Voor verenigingen

10 oktober 2022

Actieve cultuurparticipatie is de voedingsbodem van ons culturele leven. Het maakt de individuele of gezamenlijke geluksbeleving groter. Het zorgt voor zelfvertrouwen en toename van de levenskwaliteit.

Dit geldt voor alle inwoners, dus ook voor de inwoners met een beperking, ziekte, vluchtelingenstatus of wat voor speciale positie dan ook. Daarom stimuleert en faciliteert de gemeente Gorinchem een brede deelname aan alle disciplines van amateurkunst. In de maand juni ligt het programma van de ‘iktoon-maand’ als een culturele inktvlek over onze stad.

“Amateurkoren, -orkesten en -theater- en dansgroepen

zorgen voor verbinding in de samenleving” – Cultuurkrant 2021

Verenigingsadvies

Gorinchem Inspireert ondersteunt cultuurverenigingen in Gorinchem op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld door leerzame bijeenkomsten te organiseren of door initiatieven te ondersteunen waarvan een vereniging tot bloei komt en het ledenaantal groeit. Dus heb je een idee dan denken wij met jou mee!


iktoon

Met iktoon geven Gorcumse culturele instellingen, verenigingen, vakdocenten en amateurkunstenaars een positieve impuls aan het draagvlak voor kunst en cultuur. Een mooi moment om als vereniging of amateurkunstenaar je culturele gezicht te tonen. De iktoon-maand vindt jaarlijks de hele maand juni plaats.

Succesnummers van vorige jaren zijn bijvoorbeeld kunst voor het raam, de muzikale rondgang iktoon op volle toeren, en natuurlijk de Langendijkroute, de waanzinnige speurtocht door en op plekken waar je normaal gesproken nooit komt. Een programma dat de acts van de vele deelnemende hobbykunstenaars en verenigingen mooi omlijst.

Ben je zelf amateurkunstenaar? Of lid van een vereniging? En wil je ook je kunsten vertonen tijdens iktoon? Meld je dan aan voor de editie van volgend jaar. 


Financiële mogelijkheden

Gemeentelijke subsidies

 • De gemeente steunt het culturele leven in de stad door subsidies te geven. Voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie kan je een subsidie krijgen. De activiteit moet bijdragen aan de inclusie van en sociale cohesie in onze stad en/of de persoonlijke ontwikkeling van alle inwoners van Gorinchem. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Gorinchem.
 • Als je een goed idee hebt om in jouw straat of wijk een culturele activiteit te organiseren kan je gebruik maken van de subsidie Bliek in Actie.
 • Ben je een amateurkunstvereniging en gevestigd in Gorinchem? Dan kan je een subsidie voor de activiteiten in Gorinchem van jouw vereniging aanvragen. De subsidie is bedoeld voor activiteiten zoals zang, dans, theater of beeldende kunst. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Gorinchem.

Regionale subsidies

 • Het Rivierenlandfonds ondersteunt maatschappelijke activiteiten op het snijvlak van kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, gezondheid en zorg en natuur en milieu. Het Rivierenlandfonds hecht grote waarde aan initiatieven met vrijwilligers, die de samenleving op lokaal of regionaal niveau zelf ontwikkelt en die de samenleving versterken.
 • Het FOWW ondersteunt initiatieven die leiden tot verbetering van wonen en welzijn in deze stad. 

Landelijke subsidies

 • Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. We zijn er voor jou, want: Cultuur. Jíj maakt het.
 • Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur en natuur in Nederland. Stichtingen, verenigingen en soms ook personen kunnen een projectbijdrage aanvragen.
 • Het VSBfonds ondersteunt culturele organisaties die ervoor zorgen dat iedereen in Nederland kan, mag en wil meedoen aan kunst en cultuur.
 • Via deze link vind je de fondsenlijst Zuid-Holland

Links ter inspiratie

 • LKCA – Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst
 • Kunstgebouw adviseert en ondersteunt culturele organisaties in Zuid-Holland op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Daarnaast bieden we diverse vormen van scholing aan om de professionaliteit van cultuuraanbieders te vergroten.