Actuele stadsthema’s

15 november 2022

Sinds 2014 kent Gorinchem stadsthema’s, die samen liepen met de thema’s van de halfjaarlijkse wisselende exposities van het Gorcums Museum. Voorbeelden zijn: Voor de draad ermee (periode: Huis van Inspiratie), Hugo de Groot, Kleurrijk en Boeiend. Om beter in te spelen op actualiteiten en meer draagvlak te creëren richten we ons nu vooral op actuele stadsthema’s.


Doel van actuele stadsthema’s

Met de programmering rondom actuele stadsthema’s proberen we de cultuurparticipatie van onze inwoners te bevorderen en de sociale cohesie te versterken.
Ook draagt de programmering bij aan de belevingswaarde van onze stad. Dit heeft een positief effect op het leefklimaat en versterkt het toerisme en de economie.


Werkwijze actuele stadsthema’s

Op basis van actuele stadsthema’s faciliteert ‘Gorinchem Inspireert’ vernieuwende cultuur (educatieve) activiteiten, die uitnodigen om mee te doen. De actuele thema’s komen tot stand vanuit een brede werkgroep waarbij diverse partijen vanuit diverse domeinen betrokken zijn: toerisme, economie, sociaal domein en diverse culturele partners zoals het Gorcums Museum, theaters en de Bibliotheek. En sluiten aan bij actuele projecten of gebeurtenissen die leven bij onze inwoners. Het gaat om activiteiten die de traditionele scheiding tussen verschillende (kunst)disciplines en domeinen overschrijden.

Activiteiten waarbij door de inbreng van de kennis, kracht en kunde van zowel culturele partners als partners buiten het culturele domein een duidelijke meerwaarde wordt gecreëerd (‘Ambities Cultuur 2019-2023’). Er is besloten om aan te haken bij actuele projecten of gebeurtenissen die leven bij onze inwoners. Daardoor geven we partijen de kans aan te sluiten en kunnen we krachten bundelen.
Denk hierbij aan advies op gebied van subsidie, vergunningen en promotie.

Communicatie

Vanuit Gorinchem Inspireert worden inwoners en bezoekers op de hoogte gehouden van activiteiten en evenementen rondom actuele thema’s . Dit gebeurt via spreads in De Stad Gorinchem, via onze social media kanalen en de actuele agenda op de website Gorinchem Inspireert.

Gorinchem Inspireert is een gemeentelijk initiatief. Voor meer informatie neem contact op via: gorincheminspireert@gorinchem.nl